Prohlášení

Dohoda o užívání stránek www.minutymt.cz

  1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.minutymt.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností a Mobymedia CZ s.r.o. (dále jen Mobymedia), se sídlem Boženy Němcové 710, 252 64, Velké Přílepy, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150103. Za jakoukoli škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese společnost Mobymedia odpovědnost a vy jste povinni nahradit straně, která škodu nárokuje, škodu v plném rozsahu a výš Společnost Mobymedia nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
  1. Stránky jsou určeny pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Tato odborná sekce není určena široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení dohody o užívání stránek www.minutymt.cz. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni se na stránkách registrovat a zpravodajství odebírat. Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.
  1. Obsahem zpravodajství jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem zpravodajství jsou odborné informace, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorské Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a provozovateli databáze podle zákona.
  1. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
  1. Zpravodajství obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost Mobymedia v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.
  1. Dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
  1. Společnost Mobymedia si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu odborné sekce a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.
Mobymedia CZ s.r.o., 5. 9. 2017.